GOOGLYABHAU

SIP म्हणजे काय?

SIP म्हणजे काय? Systematic Investment plan म्हणजे नियोजनबद्ध पद्धतीने Mutual Funds मध्ये केलेली गुंतवणूक. या गुंतवणुक प्रकारामध्ये आपण एका ठराविक …

Read more

Online chat website Omegle shuts down-

                       “मला माझ्या तिशिमध्ये हार्ट अटॅक नकोय….”* इंटरनेट वरची प्रसिद्ध …

Read more